اخبار جهان اینترنت Blog

0

5 راه برای یافتن مشتری در کسب و کارتان

هنگامی که یک کسب کار کوچک است ، یافتن راه هایی برای ایجاد مشتری معمولاً روی شانه های صاحب تجارت می افتد. اما صاحبان کسب کار های نوپا اغلب تجربه زیادی در بازاریابی یا...